از تو عکسی ندارم ستاره.
مثل زهرا رضوانی که شوهرش خفه‌ش کرد و بعد رد خفگی روی گردنش رو با سیم فر سوزوند.
تو رو به کدوم خدایِ پدرِ جاهلی پیشکش کردن مثل معصومه‌ی معصوم؟
ستاره، معصومه، زهرا…
من هنوز دارم می‌نویسم ازتون. هنوز منتظرم روزی برسه که دیگه نگن پدری دخترش رو کشت مثل فائزه و رومینا،
مونا دیگه تکرار نشه
گلبهار آخری‌ش باشه.
ستاره، گوش‌هات می‌شنوه مردم دارن توی خیابونها فریاد میزنن زن‌ زندگی آزادی؟
پی‌نوشت:
ستاره پرستاری بود اهل نورآباد استان لرستان که همسرش معتاد بود. مادر سه فرزند. همسرش بار آخر میره از ستاره پول بگیره که با مخالف ستاره مواجه میشه و با چاقو به ستاره حمله میکنه و سه ضربه میزنه به شکم و‌ گردن ستاره و تمام!

از تو عکسی ندارم ستاره.

Post navigation