تهران بر درختان #حجاب_اجباری پوشاند
تهران بر تن آب‌ها عبا دوخت
تهران بر روی جاده‌ها جبه انداخت
تهران بر سر باغچه عمامه گذاشت
تهران به زور آواز را مجبور کرد تا ریش بگذارد
تهران بر تنِ شعر لباس عاشورا پوشاند
تهران موسیقی را بیوه کرد
و از زندگی، مجلس عزایی ساخت
تهران به روی کسی نمی‌خندد
جز به روی مرگ
تهران از هیچ چیز خوشش نمی‌آید مگر مرگ
و آن چه در تهران هرگز از مادر زاده نمیشود
زندگی‌ست

تهران بر درختان #حجاب_اجباری پوشاند

Post navigation