تهران بر درختان #حجاب_اجباری پوشاند

تهران بر درختان #حجاب_اجباری پوشاند تهران بر تن آب‌ها عبا دوخت تهران بر روی جاده‌ها جبه انداخت تهران بر سر باغچه عمامه گذاشت تهران به زور آواز را مجبور کرد تا ریش بگذارد تهران بر تنِ شعر لباس عاشورا پوشاند

ادامه مطلب