ستم دیدیم و کشیدیم و شما نظاره‌گر بودید و ماندید.

از «دخترم مریضه» رسیدیم به «بچه‌مو میخوام!» ما، بین عزاهایی که بر سرمان ریختید سرگردان و حیران و بی‌پناه… از کردستان تا تهران، ستم دیدیم و کشیدیم و شما نظاره‌گر بودید و ماندید. این پست را در اینستاگرام مشاهده کنید

ادامه مطلب

تهران بر درختان #حجاب_اجباری پوشاند

تهران بر درختان #حجاب_اجباری پوشاند تهران بر تن آب‌ها عبا دوخت تهران بر روی جاده‌ها جبه انداخت تهران بر سر باغچه عمامه گذاشت تهران به زور آواز را مجبور کرد تا ریش بگذارد تهران بر تنِ شعر لباس عاشورا پوشاند

ادامه مطلب