تنها نشستم.
آهنگ کُردی شاد پلی میشه، با آهنگ شاد کردی بغضم میگیره.
یادم به چۆپی کشیدن #ژینا میفته.
آهنگ شاد رو رد میکنم.
میرسم به آهنگ باوانه‌که‌‌ی بابی من تۆی، هێز و هەناوم…
ژینا گیان
تا ابد ڕەش پووش و دادخواهتیم…
دور نیست اون روزی که سر جنازه‌ی ظالم و فاسد، یزله و ده‌ست گرتن بریم و چۆپی بکشیم.

تنها نشستم.

Post navigation