ممکنه شکنجه، ناپدید شدن و کبودی پلک و رنگ‌پریدگی صورت #سپیده_رشنو همچنان برای یک عده حساسیت‌ برانگیز نبوده باشه. در جواب همون یک عده، ماجرای زهرا کاظمی رو یادآوری کنید.
توی برگه اعزامی که قاضی برای بیمارستان صادر کرده بود نوشته شده بود زهرا کاظمی به علت خونریزی معده به بیمارستان منتقل شده در حالیکه کاملا بی‌هوش بود.
پزشک دستور داده بود برای زهرا کاظمی سوند ادراری گذاشته بشه اما مجرا کلا به هم ریخته بود. تا روی ناف، مثانه بالا اومده بود و مجبور شده بودن از بالا سوزن بزنن که ادرار رو تخلیه کنن.
#زهرا_کاظمی، زیر شکنجه و تجاوز جنسی جون داد.
#سپیده_رشنو_کجاست

ممکنه شکنجه، ناپدید شدن و کبودی پلک و رنگ‌پریدگی صورت #سپیده_رشنو همچنان برای یک عده حساسیت‌ برانگیز نبوده باشه.

Post navigation