«زن باشرف و باغیرت کورد»

«شیرزن کورد» «زن باشرف و باغیرت کورد» «زنی پاکدامن که از عفت خود دفاع کرد و تن به خواسته‌ی مرد شیطان‌صفت نداد» و …… همه‌ی این اصطلاحات و جملات چیزی نیست جز رمانتیزه کردن رفتاری چون #تجاوز_جنسی. جنایتی که برای

ادامه مطلب